คณะผู้บริหารโครงการ

ceo-1

ดร.สมพร คงมั่น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ceo-2

พลตรีพิศณุ พุทธวงศ์
กรรมการบริหาร

ceo-3

นายสุพร ธรรมมารักษ์
กรรมการบริหาร