ภาพกิจกรรม ทำบุญ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล

ทางบริษัท วี ไฟร์ พรอพเพอตี้ จำกัด ได้ทำบุญ และเข้าเยี่ยมเยือนให้กำลังใจน้องๆ ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558