ภาพกิจกรรม งานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง 2014 ครั้งที่ 4

ทางบริษัท วี ไฟร์ พรอพเพอตี้ จำกัด ได้เข้าร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.สงขลา ออกบูทในงานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง 2014 ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา