ภาพกิจกรรม งานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง 2015 ครั้งที่ 5

ทางบริษัท วี ไฟร์ พรอพเพอตี้ จำกัด ได้เข้าร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.สงขลา ออกบูทในงานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง 2015 ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา