ธนาคารที่สนับสนุนโครงการ ( ISLAMIC Bank of Thailand )

The Rise Residence สนับสนุนโดยธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย