ทัศนียภาพรอบโครงการ The Rise Residence ชั้น 32 (1)

ทัศนียภาพรอบๆ โครงการ The Rise Residence ถ่ายจากชั้น 32 ค่ะ ประกอบด้วยทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก

ทัศนียภาพยามเย็นทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ THE RISE RESIDENCE
ทัศนียภาพตำแหน่งหัวมุมทิศตะวันตก – ทิศเหนือ
ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันตกใจกลางเมืองหาดใหญ่
ทัศนียภาพยามเย็นทางฝั่งทิศใต้ของโครงการ THE RISE RESIDENCE
ทัศนียภาพทางทิศเหนือ – ทิศตะวันออก