ทัศนียภาพรอบโครงการ The Rise Residence ชั้น 32 (2)

ทัศนียภาพรอบๆ โครงการ The Rise Residence ถ่ายจากชั้น 32 ค่ะ ประกอบด้วยทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศเหนือ

ทัศนียภาพทางทิศตะวันออกของโครงการ
ทัศนียภาพยามค่ำคืนของโครงการ
ทัศนียภาพทิศตะวันออก (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ทัศนียภาพทิศใต้ของโครงการ
ทัศนียภาพทางด้านทิศตะวันออก-ทิศใต้
ทัศนียภาพทางทิศเหนือ (ช่วงชั้นด้านล่าง)