ติดต่อเรา

สำนักงาน

The Rise Residence
11 ถนนประชายินดี ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
www.condotherise.in.th

ช่องทางการติดต่อ:

โทรศัพท์: 081-959-9119, 081-959-9229
อีเมล์: ve5property@gmail.com

ติดต่อเรา :