ความคืบหน้าของโครงการ The Rise Residence ครั้งที่ 6

ความคืบหน้างานโครงสร้างของ โครงการ The Rise Residence ณ ปัจจุบันส่วนโครงสร้างตัวอาคาร 32 ชั้นดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมตกแต่งภายใน ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และกำลังดำเนินการงานโครงสร้างในส่วนของ Community Mall ที่เป็นศูนย์รวมของ Restaurant & Cafe กว่า 10 ร้านค้าชั้นนำ