ความคืบหน้าของโครงการ The Rise Residence ครั้งที่ 5

ความคืบหน้างานโครงสร้างของ The Rise Residence ณ ปัจจุบันดำเนินการอยู่ชั้นที่ 26