ผังห้อง

ผังห้อง
1 Bedroom

1B-1 1B-1M 1B-2 1B-3
1B-4 1B-4M 1B-5 1B-6

2 Bedroom

2B-1 2B-2 2B-2M 2B-3

3 Bedroom

3B

Duplex

2B-D1 2B-D1M 2B-D2
3B-D1 3B-D2 3B-D2M 3B-D3
3B-D3M 3B-D4 3B-D5

Penthouse

P-1 P-2 P-3 P-4
P-5

สำนักงานขาย 081-959-9119, 081-959-9229, 081-959-6116